ابزار جستجوگر گوگل

به وسيله اين ابزار نه تنها موتور جستجو گر گوگل را به سايت يا وبلاگ خود مي آوري بلکه از آن مي توانيد براي جستجو در خود سايت يا وبلاگتان استفاده کنيد
آدرس وبلاگ يا وب سايت :