ابزار ساخت باکس تبلیغاتی متنی / جعبه تبلیغات

با استفاده از این ابزار می توانید یک باکس تبلیغات متنی حرفه ای بر وب خود ایجاد کنید.
یک بی نظیر و کاملاً حرفه ای برای اولین بار در ایران از سایت بیست ایران...

تنظيمات نمايش عناوين


عنوان باکس :
لينک مقصد :
توضيح باکس :
نوع پنجره لینک :

تنظيمات گرافيک جعبه


طول باکس :
ارتفاع باکس :
نوع قلم:
اندازه قلم :
رنگ زمینه :
رنگ عنوان :
رنگ محتوا :
جهت متن:
اندازه کادر جعبه:
رنگ کادر:
طرح کادر :
اندازه ی کل لبه ها:
لبه ی چپ بالا:
لبه ی راست بالا:
لبه ی چپ پایین:
لبه ی راست پایین

تنظيمات نمايش هنگام رفتن ماوس روي جعبه


رنگ پس زمينه:
رنگ عنوان:
رنگ محتوا:
طرح کادر:
عرض جعبه:
ارتفاع جعبه:
اندازه ی کادر:
رنگ کادر:
لبه ی چپ بالا:
لبه ی راست بالا:
لبه ی چپ پایین:
لبه ی راست پایین
کل لبه ها:

تنظیمات سایه در حالت رفتن ماوس روی جعبه


رنگ سایه:
لبه ی چپ بالا:
لبه ی راست بالا:
لبه ی چپ پایین:
لبه ی راست پایین

تنظیمات خط وسط


رنگ خط:
عرض خط:

پیش نمایشی از ابزار تبلیغات ایجاد کد ابزار ساخت تبلیغات