ابزار ساخت شکلک سفارشی یاهو

این ابزار به شما کمک می کند بدون استفاده از هیچ نرم افزاری شکلک های سفارشی با متن دلخواه خودتان را به صورت حرفه ای ایجاد کنید. کافی است شکلک مورد نظرتان را انتخاب کنید و پس از وارد کردن متن دلخواه در باکس مربوطه و انجام تنظیمات شکلک دلخواهتان را ایجاد کنید.
رعایت چند نکته ضروری است:
  • سعی کنید متن و اندازه فونت را به نحوی انتخاب کنید که در کادر مربوطه جا بگیرد. در صورتی که متن درون کادر جا نشد با اعمال تغییرات لازم مجدداً شکلک را ایجاد کنید.
  • حداقل مقدار طرازبندی (چپ/راست چین) 20 پیکسل است. در صورتی که مقداری کمتر وارد کنید سیستم به شما ارور خواهد داد.

متن مورد نظر شما:

انتخاب زبان:

نوع فونت:

اندازه فونت : چپ/راست چین :

ساخت ابزار و دریافت کد