ابزار نمایش اب و هوا

با استفاده از اين ابزار مي توانيد آب و هواي شهر مورد نظر خود را براي کاربران خود به نمايش بگذاريد اين اطلاعات از هواشناسي کل کشور دريافت شده و پس از پردازش در اختيار شما قرار مي گيرد
انتخاب شهر مورد نظر :
انتخاب رنگ متن :
انتخاب رنگ پشت زمينه :
انتخاب رنگ کادر :