ابزار نمایش جدول لیگ برتر ایران

کاربران با کمک اين ابزار مي توانند جدول ليگ هاي فوتبال ايراني را با امکان ويرايش رنگ ها ، در صفحه سايت يا وبلاگ خود به نمايش بگذارند

تتنظیمات جدول لیگ
تنظیمات عنوان جدول لیگ


انتخاب رنگ عنوان :     انتخاب رنگ پشت زمینه عنوان :


تنظیمات ظاهری ابزار


رنگ عنوان جدول دوم :     رنگ زمینه ی جدول دوم :
انتخاب رنگ پشت زمینه اول :
انتخاب رنگ پشت زمینه دوم :

اندازه کادر ابزار :     انتخاب رنگ کادر :