ابزار نمایش ساعت

با استفاده از اين ابزار مي توانيد با دريافت يک کد و قرار دادن آن در سايت يا وبلاگ خود ساعت را به نمايش بگذاريد
انتخاب اندازه فونت :
انتخاب رنگ متن :
انتخاب رنگ پشت زمينه :
انتخاب رنگ کادر :
انتخاب اندازه طول کادر :